Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment to Annex IV (Energy) to the EEA Agreement (Directive on the Energy Performance of Buildings)


Identifikátor aktu: COM(2022)33
Medziinštitucionálny kód: 2022/0022 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment to Annex IV (Energy) to the EEA Agreement (Directive on the Energy Performance of Buildings)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.02.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/58
Názov procesu: COM(2022)33 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IV (Energetika) k Dohode o EHP (Smernica o energetickej hospodárnosti budov)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment to Annex IV (Energy) to the EEA Agreement (Directive on the Energy Performance of Buildings) [docx, 72 kB] anglický 02.02.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment to Annex IV (Energy) to the EEA Agreement (Directive on the Energy Performance of Buildings) [pdf, 231 kB] anglický 02.02.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IV (Energetika) k Dohode o EHP (Smernica o energetickej hospodárnosti budov) [docx, 71 kB] slovenský 02.02.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IV (Energetika) k Dohode o EHP (Smernica o energetickej hospodárnosti budov) [pdf, 324 kB] slovenský 02.02.2022 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IV (Energetika) k Dohode o EHP (Smernica o energetickej hospodárnosti budov) [docx, 71 kB] slovenský 02.02.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IV (Energetika) k Dohode o EHP (Smernica o energetickej hospodárnosti budov) [pdf, 330 kB] slovenský 02.02.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment to Annex IV (Energy) to the EEA Agreement (Directive on the Energy Performance of Buildings) [docx, 71 kB] anglický 02.02.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment to Annex IV (Energy) to the EEA Agreement (Directive on the Energy Performance of Buildings) [pdf, 155 kB] anglický 02.02.2022 Annex Annexes