Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on providing macro-financial assistance to Ukraine


Identifikátor aktu: COM(2022)37
Medziinštitucionálny kód: 2022/0026 (COD)
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on providing macro-financial assistance to Ukraine
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 01.02.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/50
Názov procesu: COM(2022)37 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine