Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Republic of Mauritius on an extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius


Identifikátor aktu: COM(2022)23
Medziinštitucionálny kód: 2022/0014 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Republic of Mauritius on an extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.01.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/40
Názov procesu: COM(2022)23 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Republic of Mauritius on an extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius [docx, 106 kB] anglický 25.01.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Republic of Mauritius on an extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius [pdf, 472 kB] anglický 25.01.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou [docx, 105 kB] slovenský 25.01.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou [pdf, 482 kB] slovenský 25.01.2022 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou [docx, 72 kB] slovenský 25.01.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou [pdf, 242 kB] slovenský 25.01.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Republic of Mauritius on an extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius [docx, 72 kB] anglický 25.01.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Republic of Mauritius on an extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius [pdf, 151 kB] anglický 25.01.2022 Annex Annexes