Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Final report - sector inquiry into consumer Internet of Things


Identifikátor aktu: COM(2022)19
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Final report - sector inquiry into consumer Internet of Things
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.01.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/28
Názov procesu: COM(2022)19 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Záverečná správa – odvetvový prieskum v oblasti spotrebiteľského internetu vecí