Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on the mobility of young volunteers across the European Union


Identifikátor aktu: COM(2022)15
Medziinštitucionálny kód: 2022/0006 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on the mobility of young volunteers across the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 13.01.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/16
Názov procesu: COM(2022)15 Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa mobility mladých dobrovoľníkov v rámci Európskej únie