Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2008/118/EC and Directive (EU) 2020/262 (recast) as regards tax-free shops situated in the French terminal of the Channel Tunnel


Identifikátor aktu: COM(2021)817
Medziinštitucionálny kód: 2021/0418 (CNS)
Názov: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2008/118/EC and Directive (EU) 2020/262 (recast) as regards tax-free shops situated in the French terminal of the Channel Tunnel
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.12.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/826
Názov procesu: COM(2021)817 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2008/118/ES a smernica (EÚ) 2020/262 (prepracované znenie), pokiaľ ide o bezcolné predajne umiestnené vo francúzskom termináli tunela pod Lamanšským prielivom