Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens' initiative entitled ‘EVE INITIATIVE FOR THE ESTABLISHMENT OF THE RIGHT TO DECIDE’, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council


Identifikátor aktu: C(2021)9040
Názov: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens' initiative entitled ‘EVE INITIATIVE FOR THE ESTABLISHMENT OF THE RIGHT TO DECIDE’, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.12.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/823
Názov procesu: C(2021)9040 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE týkajúce sa žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Iniciatíva EVE za zavedenie práva rozhodovať“ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ...