Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the scheme of specific measures for agriculture in favour of the outermost regions of the Union (POSEI)


Identifikátor aktu: COM(2021)765
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the scheme of specific measures for agriculture in favour of the outermost regions of the Union (POSEI)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.12.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/774
Názov procesu: COM(2021)765 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní systému osobitných opatrení v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (POSEI)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the scheme of specific measures for agriculture in favour of the outermost regions of the Union (POSEI) [docx, 101 kB] anglický 07.12.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the scheme of specific measures for agriculture in favour of the outermost regions of the Union (POSEI) [pdf, 231 kB] anglický 07.12.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní systému osobitných opatrení v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (POSEI) [docx, 95 kB] slovenský 07.12.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní systému osobitných opatrení v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (POSEI) [pdf, 428 kB] slovenský 07.12.2021 Report
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the scheme of specific measures for agriculture in favour of the outermost regions of the Union (POSEI) [docx, 154 kB] anglický 07.12.2021 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the scheme of specific measures for agriculture in favour of the outermost regions of the Union (POSEI) [pdf, 613 kB] anglický 07.12.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní systému osobitných opatrení v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (POSEI) [docx, 208 kB] slovenský 07.12.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní systému osobitných opatrení v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (POSEI) [pdf, 758 kB] slovenský 07.12.2021 Annex Annexes