Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision 2009/1008/EU authorising the Republic of Latvia to extend the application of a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2021)736
Medziinštitucionálny kód: 2021/0386 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision 2009/1008/EU authorising the Republic of Latvia to extend the application of a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.11.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/760
Názov procesu: COM(2021)736 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2009/1008/EÚ, ktorým sa Lotyšskej republike povoľuje predĺžiť uplatňovanie opatrenia odchyľujúceho sa od článku 193 smernice 2006/11...