Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence


Identifikátor aktu: COM(2021)719
Medziinštitucionálny kód: 2021/0383 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.11.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/753
Názov procesu: COM(2021)719 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie Druhý dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite o posilnenej spolupráci a sprístupňovaní elektronick...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence [docx, 104 kB] anglický 25.11.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence [pdf, 234 kB] anglický 25.11.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie Druhý dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite o posilnenej spolupráci a sprístupňovaní elektronických dôkazov [docx, 102 kB] slovenský 25.11.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie Druhý dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite o posilnenej spolupráci a sprístupňovaní elektronických dôkazov [pdf, 442 kB] slovenský 25.11.2021 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence [docx, 77 kB] anglický 25.11.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence [pdf, 227 kB] anglický 25.11.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie Druhý dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite o posilnenej spolupráci a sprístupňovaní elektronických dôkazov [docx, 77 kB] slovenský 25.11.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie Druhý dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite o posilnenej spolupráci a sprístupňovaní elektronických dôkazov [pdf, 322 kB] slovenský 25.11.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence [docx, 84 kB] anglický 25.11.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence [pdf, 114 kB] anglický 25.11.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie Druhý dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite o posilnenej spolupráci a sprístupňovaní elektronických dôkazov [docx, 89 kB] slovenský 25.11.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie Druhý dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite o posilnenej spolupráci a sprístupňovaní elektronických dôkazov [pdf, 519 kB] slovenský 25.11.2021 Annex Annexes