Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending certain Regulations as regards the establishment and functioning of the European single access point


Identifikátor aktu: COM(2021)725
Medziinštitucionálny kód: 2021/0380 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending certain Regulations as regards the establishment and functioning of the European single access point
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.11.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/750
Názov procesu: COM(2021)725 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia určité nariadenia, pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu