Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION amending Council Recommendation (EU) 2020/1632 as regards a coordinated approach to facilitate safe travel during the COVID-19 pandemic in the Schengen area


Identifikátor aktu: COM(2021)755
Medziinštitucionálny kód: 2021/0398 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION amending Council Recommendation (EU) 2020/1632 as regards a coordinated approach to facilitate safe travel during the COVID-19 pandemic in the Schengen area
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.11.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/747
Názov procesu: COM(2021)755 Návrh ODPORÚČANIE RADY, ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1632, pokiaľ ide o koordinovaný prístup na uľahčenie bezpečného cestovania počas pandémie COVID-19 v schengenskom priestore