Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (the ‘Barcelona Convention’) on the adoption of a Decision to amend Annexes I, II and IV to the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources and Activities (the ‘LBS Protocol’)


Identifikátor aktu: COM(2021)667
Medziinštitucionálny kód: 2021/0347 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (the ‘Barcelona Convention’) on the adoption of a Decision to amend Annexes I, II and IV to the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources and Activities (the ‘LBS Protocol’)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.10.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/663
Názov procesu: COM(2021)667 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o ochrane Stredozemného mora pred znečistením („Barcelonský dohovor“) k prijatiu rozhodnutia, ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o ochrane Stredozemného mora pred znečistením („Barcelonský dohovor“) k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa majú zmeniť prílohy I, II a IV k Protokolu o ochrane Stredozemného mora pred znečisťovaním zo zdrojov a činností na pevnine („protokol o ZZP“) [docx, 69 kB] slovenský 08.11.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o ochrane Stredozemného mora pred znečistením („Barcelonský dohovor“) k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa majú zmeniť prílohy I, II a IV k Protokolu o ochrane Stredozemného mora pred znečisťovaním zo zdrojov a činností na pevnine („protokol o ZZP“) [pdf, 319 kB] slovenský 08.11.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (the ‘Barcelona Convention’) on the adoption of a Decision to amend Annexes I, II and IV to the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources and Activities (the ‘LBS Protocol’) [docx, 71 kB] anglický 26.10.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (the ‘Barcelona Convention’) on the adoption of a Decision to amend Annexes I, II and IV to the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources and Activities (the ‘LBS Protocol’) [pdf, 318 kB] anglický 26.10.2021 Proposal for a decision