Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment


Identifikátor aktu: COM(2021)641
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.10.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/657
Názov procesu: COM(2021)641 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elek...