Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 on cooperation in specific fields outside the four freedoms and Protocol 37 containing the list provided for in Article 101 to the EEA Agreement (Space Programme of the Union)


Identifikátor aktu: COM(2021)635
Medziinštitucionálny kód: 2021/0329 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 on cooperation in specific fields outside the four freedoms and Protocol 37 containing the list provided for in Article 101 to the EEA Agreement (Space Programme of the Union)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.10.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/651
Názov procesu: *COM(2021)635 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd a protokolu 37 obsahujúcom zo...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd a protokolu 37 obsahujúcom zoznam podľa článku 101 k Dohode o EHP (Vesmírny program Únie) [docx, 83 kB] slovenský 15.10.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd a protokolu 37 obsahujúcom zoznam podľa článku 101 k Dohode o EHP (Vesmírny program Únie) [pdf, 329 kB] slovenský 15.10.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 on cooperation in specific fields outside the four freedoms and Protocol 37 containing the list provided for in Article 101 to the EEA Agreement (Space Programme of the Union) [docx, 84 kB] anglický 15.10.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 on cooperation in specific fields outside the four freedoms and Protocol 37 containing the list provided for in Article 101 to the EEA Agreement (Space Programme of the Union) [pdf, 231 kB] anglický 15.10.2021 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 on cooperation in specific fields outside the four freedoms and Protocol 37 containing the list provided for in Article 101 to the EEA Agreement (Space Programme of the Union) [docx, 86 kB] anglický 15.10.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 on cooperation in specific fields outside the four freedoms and Protocol 37 containing the list provided for in Article 101 to the EEA Agreement (Space Programme of the Union) [pdf, 158 kB] anglický 15.10.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd a protokolu 37 obsahujúcom zoznam podľa článku 101 k Dohode o EHP (Vesmírny program Únie) [docx, 86 kB] slovenský 15.10.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd a protokolu 37 obsahujúcom zoznam podľa článku 101 k Dohode o EHP (Vesmírny program Únie) [pdf, 339 kB] slovenský 15.10.2021 Annex Annexes