Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Monitoring Report on the implementation of the 2019 Structural Reform Support Programme


Identifikátor aktu: COM(2021)622
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Monitoring Report on the implementation of the 2019 Structural Reform Support Programme
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 11.10.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/634
Názov procesu: COM(2021)622 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná monitorovacia správa o vykonávaní programu na podporu štrukturálnych reforiem na rok 2019