Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council


Identifikátor aktu: COM(2021)579
Medziinštitucionálny kód: 2021/0297 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.09.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/592
Názov procesu: COM(2021)579 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa uplatňuje všeobecný systém colných preferencií a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa uplatňuje všeobecný systém colných preferencií a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 [docx, 179 kB] slovenský 23.09.2021 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa uplatňuje všeobecný systém colných preferencií a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 [pdf, 1055 kB] slovenský 23.09.2021 Proposal for a regulation
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uplatňuje všeobecný systém colných preferencií a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 [docx, 96 kB] slovenský 23.09.2021 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uplatňuje všeobecný systém colných preferencií a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 [pdf, 530 kB] slovenský 23.09.2021 Summary of impact assessment
PRÍLOHY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uplatňuje všeobecný systém colných preferencií a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 [docx, 160 kB] slovenský 23.09.2021 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uplatňuje všeobecný systém colných preferencií a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 [pdf, 650 kB] slovenský 23.09.2021 Annex Annexes
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council [docx, 176 kB] anglický 23.09.2021 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council [pdf, 701 kB] anglický 23.09.2021 Proposal for a regulation
[pdf, 889 kB] anglický 23.09.2021
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council [docx, 95 kB] anglický 23.09.2021 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council [pdf, 419 kB] anglický 23.09.2021 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council [docx, 794 kB] anglický 23.09.2021 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council [pdf, 2339 kB] anglický 23.09.2021 Impact assessment
ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council [docx, 160 kB] anglický 23.09.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council [pdf, 522 kB] anglický 23.09.2021 Annex Annexes