Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Introducing HERA, the European Health Emergency preparedness and Response Authority, the next step towards completing the European Health Union


Identifikátor aktu: COM(2021)576
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Introducing HERA, the European Health Emergency preparedness and Response Authority, the next step towards completing the European Health Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.09.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/586
Názov procesu: COM(2021)576 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zriadenie Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) –...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zriadenie Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) – ďalší krok k dokončeniu európskej zdravotnej únie [docx, 146 kB] slovenský 05.11.2021 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zriadenie Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) – ďalší krok k dokončeniu európskej zdravotnej únie [pdf, 832 kB] slovenský 05.11.2021 Communication
PRÍLOHA k Oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Zriadenie Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) – ďalší krok k dokončeniu európskej zdravotnej únie [docx, 141 kB] slovenský 05.11.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k Oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Zriadenie Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) – ďalší krok k dokončeniu európskej zdravotnej únie [pdf, 1024 kB] slovenský 05.11.2021 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Introducing HERA, the European Health Emergency preparedness and Response Authority, the next step towards completing the European Health Union [docx, 139 kB] anglický 16.09.2021 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Introducing HERA, the European Health Emergency preparedness and Response Authority, the next step towards completing the European Health Union [pdf, 721 kB] anglický 16.09.2021 Communication
ANNEX to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Introducing HERA, the European Health Emergency Preparedness and Response Authority, the next step towards completing the European Health Union [docx, 149 kB] anglický 16.09.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Introducing HERA, the European Health Emergency Preparedness and Response Authority, the next step towards completing the European Health Union [pdf, 753 kB] anglický 16.09.2021 Annex Annexes