Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) 2021/90 of 28 January 2021 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas


Identifikátor aktu: COM(2021)545
Medziinštitucionálny kód: 2021/0287 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) 2021/90 of 28 January 2021 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.09.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/566
Názov procesu: COM(2021)545 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2021/90 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stred...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2021/90 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori [docx, 85 kB] slovenský 10.09.2021 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2021/90 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori [pdf, 332 kB] slovenský 10.09.2021 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) 2021/90 of 28 January 2021 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas [docx, 84 kB] anglický 10.09.2021 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) 2021/90 of 28 January 2021 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas [pdf, 240 kB] anglický 10.09.2021 Proposal for a regulation
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2021/90 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori [docx, 79 kB] slovenský 10.09.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2021/90 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori [pdf, 222 kB] slovenský 10.09.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EU) 2021/90 of 28 January 2021 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas [docx, 79 kB] anglický 10.09.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EU) 2021/90 of 28 January 2021 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas [pdf, 131 kB] anglický 10.09.2021 Annex Annexes