Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 2021 Strategic Foresight Report The EU’s capacity and freedom to act


Identifikátor aktu: COM(2021)750
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 2021 Strategic Foresight Report The EU’s capacity and freedom to act
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.09.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/561
Názov procesu: COM(2021)750 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o strategickom výhľade za rok 2021 Kapacita EÚ a jej sloboda konať