Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the working of committees during 2020


Identifikátor aktu: COM(2021)544
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the working of committees during 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 09.09.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/560
Názov procesu: COM(2021)544 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnosti výborov počas roka 2020