Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 14th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL FUND FOR RURAL DEVELOPMENT (EAFRD) 2020 FINANCIAL YEAR


Identifikátor aktu: COM(2021)539
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 14th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL FUND FOR RURAL DEVELOPMENT (EAFRD) 2020 FINANCIAL YEAR
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.09.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/558
Názov procesu: COM(2021)539 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 14. FINAČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM FONDE PRE ROZVOJ VIDIEKA (EPFRV) ROZPOČTOVÝ ROK 2020