Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 14th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL GUARANTEE FUND 2020 FINANCIAL YEAR


Identifikátor aktu: COM(2021)538
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 14th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL GUARANTEE FUND 2020 FINANCIAL YEAR
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.09.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/557
Názov procesu: COM(2021)538 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 14. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM ZÁRUČNOM FONDE ROZPOČTOVÝ ROK 2020

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 14. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM ZÁRUČNOM FONDE ROZPOČTOVÝ ROK 2020 [docx, 103 kB] slovenský 07.09.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 14. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM ZÁRUČNOM FONDE ROZPOČTOVÝ ROK 2020 [pdf, 790 kB] slovenský 07.09.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 14th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL GUARANTEE FUND 2020 FINANCIAL YEAR [docx, 102 kB] anglický 07.09.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 14th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL GUARANTEE FUND 2020 FINANCIAL YEAR [pdf, 696 kB] anglický 07.09.2021 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 14th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL GUARANTEE FUND 2020 FINANCIAL YEAR [docx, 541 kB] anglický 07.09.2021 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 14th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL GUARANTEE FUND 2020 FINANCIAL YEAR [pdf, 2153 kB] anglický 07.09.2021 Staff working document
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 14. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM ZÁRUČNOM FONDE ROZPOČTOVÝ ROK 2020 [docx, 181 kB] slovenský 07.09.2021 Annex Annexes
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 14. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM ZÁRUČNOM FONDE ROZPOČTOVÝ ROK 2020 [pdf, 784 kB] slovenský 07.09.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 14th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL GUARANTEE FUND 2020 FINANCIAL YEAR [docx, 179 kB] anglický 07.09.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 14th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL GUARANTEE FUND 2020 FINANCIAL YEAR [pdf, 600 kB] anglický 07.09.2021 Annex Annexes