Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL relating to Article 7(a) of Council Regulation (EC) No 2271/96 (‘Blocking Statute’)


Identifikátor aktu: COM(2021)535
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL relating to Article 7(a) of Council Regulation (EC) No 2271/96 (‘Blocking Statute’)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 03.09.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/553
Názov procesu: COM(2021)535 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE týkajúca sa článku 7 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 2271/96 („nariadenie o blokovaní“)