Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Ex Post evaluation of the 2019 European Capitals of Culture (Plovdid and Matera)


Identifikátor aktu: COM(2021)493
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Ex Post evaluation of the 2019 European Capitals of Culture (Plovdid and Matera)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 27.08.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/546
Názov procesu: COM(2021)493 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Hodnotenie ex post projektu Európske hlavné mestá kultúry na rok 2019 (Plovdiv a Matera)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Ex Post evaluation of the 2019 European Capitals of Culture (Plovdid and Matera) [docx, 90 kB] anglický 27.08.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Ex Post evaluation of the 2019 European Capitals of Culture (Plovdid and Matera) [pdf, 362 kB] anglický 27.08.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Hodnotenie ex post projektu Európske hlavné mestá kultúry na rok 2019 (Plovdiv a Matera) [docx, 92 kB] slovenský 27.08.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Hodnotenie ex post projektu Európske hlavné mestá kultúry na rok 2019 (Plovdiv a Matera) [pdf, 474 kB] slovenský 27.08.2021 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT […] Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Ex-post evaluation of the 2019 European Capitals of Culture (Plovdid and Matera) [docx, 142 kB] anglický 27.08.2021 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT […] Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Ex-post evaluation of the 2019 European Capitals of Culture (Plovdid and Matera) [pdf, 977 kB] anglický 27.08.2021 Staff working document