Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, within the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, with regard to the extension of the EU-Azerbaijan Partnership Priorities


Identifikátor aktu: COM(2021)492
Medziinštitucionálny kód: 2021/0279 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, within the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, with regard to the extension of the EU-Azerbaijan Partnership Priorities
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.08.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/543
Názov procesu: COM(2021)492 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre spoluprácu zriadenej Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre spoluprácu zriadenej Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Azerbajdžanom [docx, 85 kB] slovenský 31.08.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre spoluprácu zriadenej Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Azerbajdžanom [pdf, 323 kB] slovenský 31.08.2021 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu na rozhodnutie Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre spoluprácu zriadenej Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Azerbajdžanom [docx, 83 kB] slovenský 31.08.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu na rozhodnutie Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre spoluprácu zriadenej Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Azerbajdžanom [pdf, 289 kB] slovenský 31.08.2021 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, within the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, with regard to the extension of the EU-Azerbaijan Partnership Priorities [docx, 83 kB] anglický 25.08.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, within the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, with regard to the extension of the EU-Azerbaijan Partnership Priorities [pdf, 232 kB] anglický 25.08.2021 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, with regard to the extension of the EU-Azerbaijan Partnership Priorities [docx, 82 kB] anglický 25.08.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, with regard to the extension of the EU-Azerbaijan Partnership Priorities [pdf, 133 kB] anglický 25.08.2021 Annex Annexes