Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in 2019 and 2020


Identifikátor aktu: COM(2021)486
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in 2019 and 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.08.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/537
Názov procesu: COM(2021)486 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v rokoch 2019 a 2020

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v rokoch 2019 a 2020 [docx, 404 kB] slovenský 01.10.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v rokoch 2019 a 2020 [pdf, 1309 kB] slovenský 01.10.2021 Report
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v rokoch 2019 a 2020 [docx, 412 kB] slovenský 01.10.2021 Annex Annexes
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v rokoch 2019 a 2020 [pdf, 1002 kB] slovenský 01.10.2021 Annex Annexes
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in 2019 and 2020 [docx, 635 kB] anglický 20.08.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in 2019 and 2020 [pdf, 1195 kB] anglický 20.08.2021 Report
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in 2019 and 2020 [docx, 992 kB] anglický 20.08.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in 2019 and 2020 [pdf, 1648 kB] anglický 20.08.2021 Annex Annexes