Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 15th General Assembly of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)


Identifikátor aktu: COM(2021)478
Medziinštitucionálny kód: 2021/0271 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 15th General Assembly of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.08.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/533
Názov procesu: COM(2021)478 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať na 15. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať na 15. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) [docx, 98 kB] slovenský 31.08.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať na 15. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) [pdf, 414 kB] slovenský 31.08.2021 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať na 15. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) [docx, 89 kB] slovenský 31.08.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať na 15. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) [pdf, 362 kB] slovenský 31.08.2021 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 15th General Assembly of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) [docx, 95 kB] anglický 17.08.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 15th General Assembly of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) [pdf, 296 kB] anglický 17.08.2021 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the 15th General Assembly of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) [docx, 87 kB] anglický 17.08.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the 15th General Assembly of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) [pdf, 348 kB] anglický 17.08.2021 Annex Annexes