Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Union Civil Protection Mechanism (UCPM))


Identifikátor aktu: COM(2021)470
Medziinštitucionálny kód: 2021/0264 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Union Civil Protection Mechanism (UCPM))
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.08.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/527
Názov procesu: COM(2021)470 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (mechanizmu...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Union Civil Protection Mechanism (UCPM)) [docx, 83 kB] anglický 12.08.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Union Civil Protection Mechanism (UCPM)) [pdf, 230 kB] anglický 12.08.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany) [docx, 83 kB] slovenský 12.08.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany) [pdf, 327 kB] slovenský 12.08.2021 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Union Civil Protection Mechanism (UCPM)) [docx, 84 kB] anglický 12.08.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Union Civil Protection Mechanism (UCPM)) [pdf, 238 kB] anglický 12.08.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (mechanizms Únie v oblasti civilnej ochrany) [docx, 84 kB] slovenský 12.08.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (mechanizms Únie v oblasti civilnej ochrany) [pdf, 326 kB] slovenský 12.08.2021 Annex Annexes