Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE EFFECTIVENESS OF THE VISA SUSPENSION MECHANISM AND ON THE DELEGATION OF POWER UNDER SUCH MECHANISM


Identifikátor aktu: COM(2021)603
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE EFFECTIVENESS OF THE VISA SUSPENSION MECHANISM AND ON THE DELEGATION OF POWER UNDER SUCH MECHANISM
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.08.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/503
Názov procesu: COM(2021)603 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O ÚČINNOSTI MECHANIZMU POZASTAVENIA OSLOBODENIA OD VÍZOVEJ POVINNOSTI A DELEGOVANÝCH AKTOCH V RÁMCI TAKÉHOTO MECHANIZMU