Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Decision 2009/791/EC authorising Germany to continue to apply a measure derogating from Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2021)435
Medziinštitucionálny kód: 2021/0249 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Decision 2009/791/EC authorising Germany to continue to apply a measure derogating from Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.07.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/500
Názov procesu: COM(2021)435 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/791/ES, ktorým sa Nemecku povoľuje naďalej uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane ...