Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the eighth Meeting of the Parties of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds with regard to certain amendments to Annex 3 to the Agreement


Identifikátor aktu: COM(2021)426
Medziinštitucionálny kód: 2021/0243 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the eighth Meeting of the Parties of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds with regard to certain amendments to Annex 3 to the Agreement
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 27.07.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/495
Názov procesu: COM(2021)426 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať na ôsmom zasadnutí zmluvných strán Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva v mene Európskej únie, pokiaľ ide o určité zm...