Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the review and update of the third European Union Implementation Plan in accordance with Article 9(4) of Regulation (EU) 2019/1021 on persistent organic pollutants


Identifikátor aktu: COM(2021)408
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the review and update of the third European Union Implementation Plan in accordance with Article 9(4) of Regulation (EU) 2019/1021 on persistent organic pollutants
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.07.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/487
Názov procesu: COM(2021)408 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o preskúmaní a aktualizácii tretieho realizačného plánu Európskej únie v súlade s článkom 9 ods...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the review and update of the third European Union Implementation Plan in accordance with Article 9(4) of Regulation (EU) 2019/1021 on persistent organic pollutants [docx, 96 kB] anglický 22.07.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the review and update of the third European Union Implementation Plan in accordance with Article 9(4) of Regulation (EU) 2019/1021 on persistent organic pollutants [pdf, 370 kB] anglický 22.07.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o preskúmaní a aktualizácii tretieho realizačného plánu Európskej únie v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach [docx, 97 kB] slovenský 22.07.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o preskúmaní a aktualizácii tretieho realizačného plánu Európskej únie v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach [pdf, 492 kB] slovenský 22.07.2021 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT European Union Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the review and update of the third European Union Implementation Plan in accordance with Article 9(4) of Regulation (EU) 2019/1021 on persistent organic pollutants [docx, 815 kB] anglický 22.07.2021 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT European Union Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the review and update of the third European Union Implementation Plan in accordance with Article 9(4) of Regulation (EU) 2019/1021 on persistent organic pollutants [pdf, 3136 kB] anglický 22.07.2021 Staff working document