Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part, as regards the extension of the EU-Lebanon Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Lebanon


Identifikátor aktu: COM(2021)406
Medziinštitucionálny kód: 2021/0229 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part, as regards the extension of the EU-Lebanon Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Lebanon
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.07.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/477
Názov procesu: COM(2021)406 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi n...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Libanonom, pokým EÚ a Libanon neprijmú nové aktualizované spoločné dokumenty [docx, 84 kB] slovenský 28.07.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Libanonom, pokým EÚ a Libanon neprijmú nové aktualizované spoločné dokumenty [pdf, 331 kB] slovenský 28.07.2021 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Libanonom, pokým EÚ a Libanon neprijmú nové aktualizované spoločné dokumenty [docx, 83 kB] slovenský 28.07.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Libanonom, pokým EÚ a Libanon neprijmú nové aktualizované spoločné dokumenty [pdf, 299 kB] slovenský 28.07.2021 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part, as regards the extension of the EU-Lebanon Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Lebanon [docx, 83 kB] anglický 20.07.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part, as regards the extension of the EU-Lebanon Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Lebanon [pdf, 236 kB] anglický 20.07.2021 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part, as regards the extension of the EU-Lebanon Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Lebanon [docx, 82 kB] anglický 20.07.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part, as regards the extension of the EU-Lebanon Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Lebanon [pdf, 137 kB] anglický 20.07.2021 Annex Annexes