Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, as regards the extension of the EU-Jordan Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Jordan


Identifikátor aktu: COM(2021)319
Medziinštitucionálny kód: 2021/0224 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, as regards the extension of the EU-Jordan Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Jordan
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.07.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/470
Názov procesu: COM(2021)319 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou ustanovujúcou pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich člen...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou ustanovujúcou pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Jordánskom, pokým EÚ a Jordánsko neprijmú nové aktualizované spoločné dokumenty [docx, 83 kB] slovenský 28.07.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou ustanovujúcou pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Jordánskom, pokým EÚ a Jordánsko neprijmú nové aktualizované spoločné dokumenty [pdf, 333 kB] slovenský 28.07.2021 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou ustanovujúcou pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Jordánskom, pokým EÚ a Jordánsko neprijmú nové aktualizované spoločné dokumenty [docx, 83 kB] slovenský 28.07.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou ustanovujúcou pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Jordánskom, pokým EÚ a Jordánsko neprijmú nové aktualizované spoločné dokumenty [pdf, 300 kB] slovenský 28.07.2021 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, as regards the extension of the EU-Jordan Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Jordan [docx, 86 kB] anglický 16.07.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, as regards the extension of the EU-Jordan Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Jordan [pdf, 238 kB] anglický 16.07.2021 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, as regards the extension of the EU-Jordan Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Jordan [docx, 82 kB] anglický 16.07.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, as regards the extension of the EU-Jordan Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Jordan [pdf, 35 kB] anglický 16.07.2021 Annex Annexes