Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part, as regards the extension of the EU-Algeria Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Algeria


Identifikátor aktu: COM(2021)317
Medziinštitucionálny kód: 2021/0220 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part, as regards the extension of the EU-Algeria Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Algeria
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.07.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/467
Názov procesu: COM(2021)317 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členským...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Alžírskom, pokým EÚ a Alžírsko neprijmú nové aktualizované spoločné dokumenty [docx, 85 kB] slovenský 28.07.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Alžírskom, pokým EÚ a Alžírsko neprijmú nové aktualizované spoločné dokumenty [pdf, 331 kB] slovenský 28.07.2021 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Alžírskom, pokým EÚ a Alžírsko neprijmú nové aktualizované spoločné dokumenty [docx, 82 kB] slovenský 28.07.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Alžírskom, pokým EÚ a Alžírsko neprijmú nové aktualizované spoločné dokumenty [pdf, 298 kB] slovenský 28.07.2021 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part, as regards the extension of the EU-Algeria Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Algeria [docx, 84 kB] anglický 16.07.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part, as regards the extension of the EU-Algeria Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Algeria [pdf, 329 kB] anglický 16.07.2021 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part, as regards the extension of the EU-Algeria Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Algeria [docx, 81 kB] anglický 16.07.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part, as regards the extension of the EU-Algeria Partnership Priorities until new updated joint documents are adopted by the EU and Algeria [pdf, 226 kB] anglický 16.07.2021 Annex Annexes