Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A strategic rollout plan to outline a set of supplementary actions to support the rapid deployment of alternative fuels infrastructure


Identifikátor aktu: COM(2021)560
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A strategic rollout plan to outline a set of supplementary actions to support the rapid deployment of alternative fuels infrastructure
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.07.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/459
Názov procesu: COM(2021)560 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Strategický plán zavádzania, ktorým sa navrhuje súbor doplnkových opatrení na podporu rýchleho za...