Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a carbon border adjustment mechanism


Identifikátor aktu: COM(2021)564
Medziinštitucionálny kód: 2021/0214 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a carbon border adjustment mechanism
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.07.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/454
Názov procesu: COM(2021)564 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach [docx, 163 kB] slovenský 10.09.2021 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach [pdf, 888 kB] slovenský 10.09.2021 Proposal for a regulation
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach [docx, 67 kB] slovenský 10.09.2021 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach [pdf, 246 kB] slovenský 10.09.2021 Summary of impact assessment
PRÍLOHY k NARIADENIU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach [docx, 83 kB] slovenský 10.09.2021 Annex Annexes
PRÍLOHY k NARIADENIU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach [pdf, 647 kB] slovenský 10.09.2021 Annex Annexes
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a carbon border adjustment mechanism [docx, 191 kB] anglický 15.07.2021 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a carbon border adjustment mechanism [pdf, 890 kB] anglický 15.07.2021 Proposal for a regulation
[pdf, 693 kB] anglický 15.07.2021
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism [docx, 69 kB] anglický 15.07.2021 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism [pdf, 161 kB] anglický 15.07.2021 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism [docx, 2262 kB] anglický 15.07.2021 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism [docx, 1402 kB] anglický 15.07.2021 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism [pdf, 3194 kB] anglický 15.07.2021 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism [pdf, 2269 kB] anglický 15.07.2021 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Subsidiarity Grid Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism [docx, 88 kB] anglický 15.07.2021 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Subsidiarity Grid Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism [pdf, 522 kB] anglický 15.07.2021 Staff working document
ANNEXES to the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a carbon border adjustment mechanism [docx, 82 kB] anglický 15.07.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a carbon border adjustment mechanism [pdf, 407 kB] anglický 15.07.2021 Annex Annexes