Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2020/2222 of the European Parliament and of the Council with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link


Identifikátor aktu: COM(2021)402
Medziinštitucionálny kód: 2021/0228 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2020/2222 of the European Parliament and of the Council with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 13.07.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/434
Názov procesu: COM(2021)402 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2222, pokiaľ ide o cezhraničnú infraštruktúru spájajúcu Úniu a Spojené kráľovstvo prostredníctv...