Naspäť na výsledky hľadania

DRAFT AMENDING BUDGET No 5 TO THE GENERAL BUDGET 2021 Humanitarian support to refugees in Turkey


Identifikátor aktu: COM(2021)460
Medziinštitucionálny kód: 2021/0226 (BUD)
Názov: DRAFT AMENDING BUDGET No 5 TO THE GENERAL BUDGET 2021 Humanitarian support to refugees in Turkey
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 09.07.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/430
Názov procesu: COM(2021)460 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 5 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2021 Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku