Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Social Security Coordination established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards the adoption of a decision to amend the Annexes to the Protocol on Social Security Coordination.


Identifikátor aktu: COM(2021)364
Medziinštitucionálny kód: 2021/0180 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Social Security Coordination established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards the adoption of a decision to amend the Annexes to the Protocol on Social Security Coordination.
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.07.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/407
Názov procesu: COM(2021)364 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Osobitnom výbore pre koordináciu sociálneho zabezpečenia zriadenom Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európsk...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Social Security Coordination established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards the adoption of a decision to amend the Annexes to the Protocol on Social Security Coordination. [docx, 90 kB] anglický 06.07.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Social Security Coordination established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards the adoption of a decision to amend the Annexes to the Protocol on Social Security Coordination. [pdf, 257 kB] anglický 06.07.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Osobitnom výbore pre koordináciu sociálneho zabezpečenia zriadenom Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o zmene príloh k Protokolu o koordinácii v oblasti sociálneho zabezpečenia [docx, 91 kB] slovenský 06.07.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Osobitnom výbore pre koordináciu sociálneho zabezpečenia zriadenom Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o zmene príloh k Protokolu o koordinácii v oblasti sociálneho zabezpečenia [pdf, 357 kB] slovenský 06.07.2021 Proposal for a decision
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Osobitnom výbore pre koordináciu sociálneho zabezpečenia zriadenom Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o zmene príloh k Protokolu o koordinácii v oblasti sociálneho zabezpečenia [docx, 132 kB] slovenský 06.07.2021 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Osobitnom výbore pre koordináciu sociálneho zabezpečenia zriadenom Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o zmene príloh k Protokolu o koordinácii v oblasti sociálneho zabezpečenia [pdf, 678 kB] slovenský 06.07.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Social Security Coordination established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards the adoption of a decision to amend the Annexes to the Protocol on Social Security Coordination. [docx, 133 kB] anglický 06.07.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Social Security Coordination established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards the adoption of a decision to amend the Annexes to the Protocol on Social Security Coordination. [pdf, 622 kB] anglický 06.07.2021 Annex Annexes