Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer credits


Identifikátor aktu: COM(2021)347
Medziinštitucionálny kód: 2021/0171 (COD)
Názov: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer credits
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.06.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/397
Názov procesu: COM(2021)347 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spotrebiteľských úveroch

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spotrebiteľských úveroch [docx, 180 kB] slovenský 07.07.2021 Proposal for a directive
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spotrebiteľských úveroch [pdf, 841 kB] slovenský 07.07.2021 Proposal for a directive
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spotrebiteľských úveroch [docx, 74 kB] slovenský 07.07.2021 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spotrebiteľských úveroch [pdf, 339 kB] slovenský 07.07.2021 Summary of impact assessment
PRÍLOHY k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spotrebiteľských úveroch [docx, 119 kB] slovenský 07.07.2021 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spotrebiteľských úveroch [pdf, 562 kB] slovenský 07.07.2021 Annex Annexes
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer credits [docx, 177 kB] anglický 01.07.2021 Proposal for a directive
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer credits [pdf, 682 kB] anglický 01.07.2021 Proposal for a directive
[pdf, 685 kB] anglický 01.07.2021
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer credits [docx, 73 kB] anglický 01.07.2021 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer credits [pdf, 328 kB] anglický 01.07.2021 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer credits [docx, 1975 kB] anglický 01.07.2021 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer credits [pdf, 6894 kB] anglický 01.07.2021 Impact assessment
ANNEXES to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer credits [docx, 121 kB] anglický 01.07.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer credits [pdf, 370 kB] anglický 01.07.2021 Annex Annexes