Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Long-term forecast of future inflows and outflows of the EU budget (2021-2027)


Identifikátor aktu: COM(2021)343
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Long-term forecast of future inflows and outflows of the EU budget (2021-2027)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/393
Názov procesu: COM(2021)343 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Dlhodobá prognóza budúcich peňažných tokov do rozpočtu EÚ a z rozpočtu EÚ (2021 – 2027)