Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 in order to enhance predictability for Member States and to clarify procedures for dispute resolution when making available the traditional, VAT and GNI based own resources


Identifikátor aktu: COM(2021)327
Medziinštitucionálny kód: 2021/0161 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 in order to enhance predictability for Member States and to clarify procedures for dispute resolution when making available the traditional, VAT and GNI based own resources
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.06.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/385
Názov procesu: COM(2021)327 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 609/2014 s cieľom zvýšiť predvídateľnosť pre členské štáty a objasniť postupy riešenia sporov pri sprístupňovaní tradičných vlastných zdrojov...