Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established by the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Trade Committee


Identifikátor aktu: COM(2021)314
Medziinštitucionálny kód: 2021/0147 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established by the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Trade Committee
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.06.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/373
Názov procesu: COM(2021)314 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou, pokiaľ ide o ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod [docx, 80 kB] slovenský 21.06.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod [pdf, 326 kB] slovenský 21.06.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established by the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Trade Committee [docx, 80 kB] anglický 21.06.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established by the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Trade Committee [pdf, 230 kB] anglický 21.06.2021 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod [docx, 85 kB] slovenský 21.06.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod [pdf, 262 kB] slovenský 21.06.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established by the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Trade Committee [docx, 85 kB] anglický 21.06.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established by the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Trade Committee [pdf, 253 kB] anglický 21.06.2021 Annex Annexes