Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Greece


Identifikátor aktu: COM(2021)328
Medziinštitucionálny kód: 2021/0159 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Greece
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.06.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/362
Názov procesu: COM(2021)328 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Grécka

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analysis of the recovery and resilience plan of Greece Accompanying the document Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Greece [docx, 498 kB] anglický 04.08.2021 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analysis of the recovery and resilience plan of Greece Accompanying the document Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Greece [pdf, 2216 kB] anglický 04.08.2021 Staff working document
Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Grécka [docx, 113 kB] slovenský 17.06.2021 Proposal for an implementing decision
Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Grécka [pdf, 431 kB] slovenský 17.06.2021 Proposal for an implementing decision
PRÍLOHA k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Grécka [docx, 656 kB] slovenský 17.06.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Grécka [pdf, 5762 kB] slovenský 17.06.2021 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Greece [docx, 110 kB] anglický 17.06.2021 Proposal for an implementing decision
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Greece [pdf, 233 kB] anglický 17.06.2021 Proposal for an implementing decision
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analysis of the recovery and resilience plan of Greece Accompanying the document Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Greece [docx, 535 kB] anglický 17.06.2021 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analysis of the recovery and resilience plan of Greece Accompanying the document Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Greece [pdf, 2215 kB] anglický 17.06.2021 Staff working document
ANNEX to the Proposal for a Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Greece [docx, 622 kB] anglický 17.06.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Greece [pdf, 5784 kB] anglický 17.06.2021 Annex Annexes