Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Ban Fossil Fuel Advertising and Sponsorships’ pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council


Identifikátor aktu: C(2021)4347
Názov: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Ban Fossil Fuel Advertising and Sponsorships’ pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/358
Názov procesu: C(2021)4347 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE týkajúce sa žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Zákaz reklamy na fosílne palivá a sponzorstva v oblasti fosílnych palív“ podľa nariadenia Európskeho p...