Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the outcome of the Internal Market Information System (IMI) pilot project in the area of e-commerce


Identifikátor aktu: COM(2021)295
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the outcome of the Internal Market Information System (IMI) pilot project in the area of e-commerce
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/346
Názov procesu: COM(2021)295 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výsledku pilotného projektu informačného systému o vnútornom trhu (IMI) v oblasti elektronického obchodu

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výsledku pilotného projektu informačného systému o vnútornom trhu (IMI) v oblasti elektronického obchodu [docx, 113 kB] slovenský 08.06.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výsledku pilotného projektu informačného systému o vnútornom trhu (IMI) v oblasti elektronického obchodu [pdf, 430 kB] slovenský 08.06.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the outcome of the Internal Market Information System (IMI) pilot project in the area of e-commerce [docx, 112 kB] anglický 08.06.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the outcome of the Internal Market Information System (IMI) pilot project in the area of e-commerce [pdf, 422 kB] anglický 08.06.2021 Report
ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the outcome of the Internal Market Information System (IMI) pilot project in the area of e-commerce [docx, 230 kB] anglický 08.06.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the outcome of the Internal Market Information System (IMI) pilot project in the area of e-commerce [pdf, 413 kB] anglický 08.06.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o výsledku pilotného projektu informačného systému o vnútornom trhu (IMI) v oblasti elektronického obchodu [docx, 145 kB] slovenský 08.06.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o výsledku pilotného projektu informačného systému o vnútornom trhu (IMI) v oblasti elektronického obchodu [pdf, 642 kB] slovenský 08.06.2021 Annex Annexes