Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Financial information on the European Development Fund European Development Fund (EDF): forecasts of commitments, payments and contributions


Identifikátor aktu: COM(2021)276
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Financial information on the European Development Fund European Development Fund (EDF): forecasts of commitments, payments and contributions
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/343
Názov procesu: COM(2021)276 OZNÁMENIE KOMISIE RADE Finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde Európsky rozvojový fond (ERF): prognózy záväzkov, platieb a príspevkov