Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+)


Identifikátor aktu: COM(2021)298
Medziinštitucionálny kód: 2018/0206 (COD)
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 03.06.2021
Typ aktu: Adoption by Commission of its communication on Council's position at 1st reading
Číslo procesu: LPEU/2021/333
Názov procesu: COM(2021)298 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) [docx, 94 kB] slovenský 03.06.2021 Communication concerning the position of the Council
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) [pdf, 267 kB] slovenský 03.06.2021 Communication concerning the position of the Council
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) [docx, 94 kB] anglický 03.06.2021 Communication concerning the position of the Council
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) [pdf, 162 kB] anglický 03.06.2021 Communication concerning the position of the Council
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) [docx, 64 kB] slovenský 03.06.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) [pdf, 232 kB] slovenský 03.06.2021 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) [docx, 71 kB] anglický 03.06.2021 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) [pdf, 37 kB] anglický 03.06.2021 Annex Annexes